Moje služby

Zabývám se projekty od rodinných domů až po bytové domy a průmyslové stavby, včetně rekonstrukcí, nástaveb a přístaveb. Ke každému projektu přistupuji individuálně a snažím se, v co největší míře, realizovat požadavky a představy stavebníka. Mé služby zahrnují komplexní servis pro návrh objektu, vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, až po užívání stavby nebo kolaudaci. V počáteční fázi projektu vypracuji variantní řešení vzhledu stavby a její dispozice. Dle dalších požadavků stavebníka na rozsah projektových prací vypracuji celistvou dokumentaci obsahující všechny požadované náležitosti dle platných vyhlášek a zákonů. V případě navazujících inženýrských činností, k vyřízení stavebního povolení nebo jednání s dotčenými orgány státní správy či správci inženýrských sítí, zastupuji stavebníka na základě plné moci při všech úkonech spojených s projednáním. Při zpracování projektové dokumentace spolupracuji, v případě potřeby, s dalšími specialisty z oboru požární bezpečnosti, statiky, techniky prostředí staveb, komunikací, energetiky, geodézie a dalších.

Projekční práce

Zpracovávám projektovou dokumentaci ve všech stupních dle potřeb stavebníka a charakteru stavby. Zaměření stávajícího stavu objektu, pasporty staveb, studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace bouracích prací a další.

Inženýrská činnost

Zajišťuji jednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úřady. Obstarám všechny potřebné vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí. Projednání stavby v územním nebo stavebním řízení až po zajištění územního rozhodnutí , stavebního povolení...

Autorský a stavební dozor

V rámci zpracovávaných projektů zajišťuji autorský dozor při provádění stavby. Při provádění stavby svépomocí mohu provádět stavební dozor.

Tým

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. V roce 2008 jsem ukončil magisterské studium na Fakultě stavební VUT v Brně. Necelých 8 let jsem pracoval v projektovém ateliéru jako projektant. Od roku 2015 pracuji jako OSVČ. Zabývám se projektováním rodinných domů, bytových domů, administrativních a průmyslových staveb. Vypracuji vám individuální projekt dle vašich požadavků a představ. Poradím s vhodným polohovým a výškovým osazením domu na pozemek. Vytvořím několik variant architektonické studie. Zabývám se také stavebními úpravami stávajících stavebních objektů, jejich přístaveb, nástaveb nebo vestaveb.K tvorbě dokumentace používám moderní software pro 2D- AutoCAD a pro 3D- Revit.
Petr Choutka
Petr Choutka
Projektant

Reference

Referenční projekty staveb zašlu na vyžádání.

Poradenství, inženýrská činnost, související služby...